Islamtisch Cultureel Centrum Woerden
  • Help mee met de bouw van moskee Al Fath Woerden

    ” degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allaah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ” (Sunan Ibn Maajah)

  • “Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn ouderdom en hoe hij die besteed heeft; en over zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft en over zijn rijkdom en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn lichaam en hoe hij het opgebruikt heeft” (Tirmidhie: Hasan Sahih)

  • MOSKEE AL FATH HEEFT EEN ANBI STATUS

    De moskee Al Fath Woerden is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift aan onze stichting kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst.

Moskee Nieuws

Algemeen nieuws