Islamtisch Cultureel Centrum Woerden
Home / Nieuwbouw

Nieuwbouw

Aanleiding
Momenteel heeft Woerden één moskee, gelegen aan de Iepenlaan 1B tussen de Lidl supermarkt en de brandweerkazerne. Deze moskee is in 1994 opgeleverd en in gebruik genomen. Destijds is de moskee gebouwd door en voor een kleine gemeenschap. Deze gemeenschap telde destijds circa 100 personen. Inmiddels is deze gemeenschap flink uitgebreid. Dit heeft er toe geleid dat er behoefte is aan een grotere moskee. Het nieuwe gebouw wordt een multifunctionele ruimte. Er zullen meer activiteiten worden georganiseerd zoals huiswerkbegeleiding, taalonderwijs, koranlessen en informatie-avonden. Daarnaast biedt de moskee ook ruimte voor vrouwen. De vrouwen wordt een eigen ruimte geboden, waardoor zij makkelijker kunnen participeren.

Huidige moskee Alfath te Woerden
Stand van zaken
De nieuwe moskee bestaat uit twee verdiepingen. Het gebouw is multifunctioneel ingericht en voorziet in verschillende geschikte ruimtes voor de te organiseren activiteiten. Voor een plattegrond van het nieuwbouwpand, kunt u hier klikken.
De bouwplannen zijn in een vergevorderd stadium. Momenteel zijn wij met de eerste fase van het offertetraject bezig; de aannemersselectie. Daarna zal bij de overgebleven aannemers een offerte worden aangevraagd. Dit zal uiteindelijk resulteren in een definitieve bouwsom.

Donaties
Om de bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren, vraagt Islamitisch Cultureel Centrum Woerden uw financiële steun. Uw donatie kunt u overmaken naar rekeningnummer 94.02.53.046 (IBAN: NL83ABNA0940253046) t.n.v. Stichting Moskee Islam o.v.v. “nieuwbouw”. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. De stichting beschikt immers over een ANBI-status.

Voor meer informatie, kunt u het contactformulier invullen en/of rechtstreeks (telefonisch) contact opnemen met het bestuur.

 

2:272. (…) En welke rijkdommen gij ook weggeeft, het komt u ten goede en gij geeft alleen om Allah’s welbehagen te zoeken. En welke rijkdommen gij ook besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.